Pagsamo
  • Post category:Lyrics
  • Post comments:0 Comments
  • Post author:
  • Post published:10/10/2021
  • Post last modified:10/10/2021

[Verse 1]
Kung bibitaw nang mahinahon
Ako ba’y lulubayan ng ating
Mga kahapon na ‘di na kayang
Ayusin ng lambing
Mga pangako ba’y sapat na
Upang muli tayong ipagtagpo ng hinaharap

[Pre-Chorus]
Ba’t pa ipapaalala ‘di rin naman panghahawakan
Ba’t pa ipipilit kung ‘di naman tayo ang

[Chorus]
Para sa isa’t-isa, ooh
‘Di ba sinta, tayong dalawa lang noon
Para sa isa’t-isa, hoh
Ba’t ‘di sumang-ayon sa ‘tin ang panahon

[Verse 2]
Siguro nga’y wala nang natira
Sa mga sinulat mo na para sa ‘kin
Alam kong luha ang bumubura
Ngunit hayaan mo na lang

[Verse 3}
Walang saysay ang panalangin ko
Kung ‘di ako ang hahanapin mo
Kahit sigaw pa ang pagsamo ko sa ‘yo
Bakit ‘di mo dama ‘to

[Pre-Chorus]
Ba’t pa ipapaalala, ‘di rin naman panghahawakan
Ba’t pa ipipilit kung ‘di naman tayo ang

{Chorus]
Para sa isa’t-isa, ooh
‘Di ba sinta tayong dalawa lang noon
Para sa isa’t-isa, oh hoh
Ba’t ‘di sumang-ayon sa ‘tin ang panahon

[Chorus]
Para sa isa’-isa, oh
‘Di ba sinta tayong dalawa lang noon
Para sa isa’t-isa, oh hoh
Ba’t ‘di sumang-ayon sa ‘tin ang panahon

Leave a Reply